HOME > 의료상담 > 공개상담

 공개상담

번호 상담 제목 날짜 조회수
114   코성형 2014-07-08 2233
113   비중격만곡증+들창코 수술비용문의 2014-06-29 2487
112   코필러나이 2012-12-21 3481
111   콧대필러비용 2012-12-03 3793
110   비중격천공 수술. 2012-10-29 2562
109   코끝필러 2012-10-09 2240
108   코끝필러 2012-10-07 1421
107   비중격 천공의 재건과 미용성형 2012-07-05 2317
106   대학병원에서도 포기한 케이스 2012-02-23 1534
105   코 재건상담 2012-02-17 1701
104   주먹코 수술비용 2011-07-17 2318
103   코 수술 후 냄새가 나고 콧물이 자꾸 남 2011-03-19 3272
102    2011-01-18 2606
101   저기 2011-01-01 2511
100   저기 2010-12-29 2150

 1  2  3  4  5  6  7  8 

 


 
 
[개인정보보호정책]