HOME > 의료상담 > 공개상담

 공개상담

번호 상담 제목 날짜 조회수
114   코성형 2014-07-08 2293
113   비중격만곡증+들창코 수술비용문의 2014-06-29 2550
112   코필러나이 2012-12-21 3529
111   콧대필러비용 2012-12-03 3830
110   비중격천공 수술. 2012-10-29 2624
109   코끝필러 2012-10-09 2263
108   코끝필러 2012-10-07 1435
107   비중격 천공의 재건과 미용성형 2012-07-05 2377
106   대학병원에서도 포기한 케이스 2012-02-23 1553
105   코 재건상담 2012-02-17 1734
104   주먹코 수술비용 2011-07-17 2348
103   코 수술 후 냄새가 나고 콧물이 자꾸 남 2011-03-19 3318
102    2011-01-18 2634
101   저기 2011-01-01 2527
100   저기 2010-12-29 2166

 1  2  3  4  5  6  7  8 

 


 
 
[개인정보보호정책]